Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 6

Oorspronkelijk artikel

Verwarrend hechtingsgedrag bij

H.P. America, W. Teer

In een klinische les wordt het verwarrende hechtingsgedrag beschreven van mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Het gedrag wordt verondersteld ten grondslag te liggen aan de dreigende escalatie van gevoelens van machteloosheid die de therapeutische relatie kan ondermijnen. De auteurs presenteren een netwerkbenadering van dit interactionele probleem, waarin psycho-educatieve, steunende en directieve interventies elkaar aanvullen. Centraal staat het reguleren van de psychologische afstand tussen de hulpverlener, de leden van het netwerk en de persoon met een BPS. In deze context krijgt behandeling zowel van de borderline-trekken en -gedragingen als van de relatief vaak voorkomende As I-stoornissen een plaats.