Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 6

Oorspronkelijk artikel

Lichttherapie bij seizoengebonden stemmingsstoornissen

E.C. van IJken, A.M. van Nispen tot Pannerden

Het laatste decennium wordt veel gepubliceerd over Seizoengebonden Stemmingsstoornissen (Seasonal Affective Disorder, SAD) en lichttherapie. Alhoewel vooralsnog vele vragen onbeantwoord blijven, zijn er redenen om aan te nemen dat lichttherapie een werkzame behandelmethode bij winterdepressies is. Dit artikel beschrijft de historie van lichttherapie en de ontwikkeling van het SAD-concept. Gecontroleerde studies worden besproken en ingegaan wordt op de methodologische problemen van het SAD-onderzoek. Ten slotte worden de relevante hypothesen vermeld en wordt getracht de plaats van lichttherapie binnen de klinische praktijk aan te geven.