Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 4

Oorspronkelijk artikel

Focus

J.A. Swinkels

Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van richtlijnen in de psychiatrie, alsmede de bezwaren hiertegen en de problemen bij hun implementatie. Hierbij spelen methodologische bezwaren en remmende maatschappelijke ontwikkelingen een rol. Bezwaren en kritiek mogen echter niet leiden tot een afwachtende houding. Als de praktizerende psychiaters richtlijnen en protocollen ontwikkelen, kunnen ze een belangrijke rol spelen bij de `inkoop' van zorg door de verzekeraars. Het opdringen van richtlijnen heeft weinig zin en kan er zelfs toe leiden dat richtlijnen en protocollen niet getoetst en bijgesteld worden.