Home

Tvp19 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 4

Oorspronkelijk artikel

De diagnose `psychopathie'; ten onrechte in onbruik?

A. Schadé, G.F. Koerselman

De diagnose psychopathie omvatte vroeger tal van psychiatrische ziektebeelden die tegenwoordig onder de persoonlijkheidsstoornissen zouden worden gekwalificeerd. Sinds de jaren veertig heeft Cleckly door middel van zijn standaardwerk `The Mask of Sanity' baanbrekend werk verricht door de diagnose nauwkeurig te omschrijven. De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar biologische en/of psychosociale verklaringen naar het ontstaan van psychopathie. Door de invoering van het DSM-classificatiesysteem verdween de diagnose psychopathie grotendeels uit het vakjargon en werd ze vervangen door de `antisociale persoonlijkheidsstoornis'.

Bij deze diagnose wordt er veel nadruk gelegd op (criminele) gedragsstoornissen en wordt nauwelijks aandacht besteed aan onderliggende persoonlijkheidspathologie. Door te veel de nadruk te leggen op de DSM-classificatie loopt men het risico de diagnose `psychopathie' niet te herkennen of te benoemen.