Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 4

Oorspronkelijk artikel

Psychoanalytische steungevende psychotherapie

R.C. van der Mast, J.M.J. Smorenburg, F. de Jonghe

In dit artikel wordt psychoanalytische steungevende psychotherapie (PSP) beschreven als een specifieke therapeutische methode, gebaseerd op de psychoanalytische theorie.

De psychoanalytische psychotherapieën kunnen worden beschreven aan de hand van een continuüm met aan de ene pool de psychoanalyse in z'n meest zuivere vorm en aan de andere pool de strikt steungevende psychotherapie. Hoe meer men zich op dit continuüm verplaatst van de pool van de psychoanalyse naar de pool van de steungevende psychotherapie, hoe meer patiëntencategorieën behandeld kunnen worden.

In dit artikel wordt ingegaan op de indicatiestelling voor psychoanalytische steungevende psychotherapie en worden de veranderingen in behandelingsstrategie, in de therapeutische techniek en in de houding van de therapeut, in vergelijking met inzichtgevende psychotherapie, uiteengezet en toegelicht.