Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 36 (1994) 11

Oorspronkelijk artikel

W. van Tilburg

Diagnostische classificaties en instrumenten op het terrein van de psychopathologie,sociaal functioneren en determinanten:`Dichtung oder Wahrheit?' , 3 - 12

Oorspronkelijk artikel

P.P.G. Hodiamont

Tussen epidemiologie en psychiatrie, 13 - 25

Oorspronkelijk artikel

D. de Ridder

Onderzoek naar determinanten van psychische stoornissen: is het nuttig voor preventie? , 26 - 34

Oorspronkelijk artikel

B.P.R. Gersons

`Onze moeite met sociale psychiatrie': een weerbarstige praktijk en haar wetenschappelijk fundament, 35 - 45

Oorspronkelijk artikel

L. Henkelman

Revalidatie van de chroniciteit: hoop of illusie, 46 - 57

Oorspronkelijk artikel

T.E.D. van der Grinten

`Onze moeite met een moeilijke relatie': onderzoek en beleid, 58 - 66

Oorspronkelijk artikel

J.T.V.M. de Jong

Een kwanltatief model voor etnopsychiatrisch, 67 - 80

Oorspronkelijk artikel

J. Ormel, D. Wiersma

Sociale psychiatrie en psychiatrische epidemiologie in Groningen: verleden en toekomst, 81 - 94