Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 10

Oorspronkelijk artikel

Patiëntenvoorlichting in de chronische psychiatrie

T.F. van Wel, P.P.M. Stapels, M.G.C. de Leeuw

De voorgestelde wijzigingen in structuur van de gezondheidszorg en het wetsontwerp inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst wijzen op het belang van patiëntenvoorlichting in de geesteijke gezondheidszorg. Daarnaast wordt verslag gedaan van een oriënterend onderzoek naar de voorlichtingswensen van langdurig in het algemeen psychiatrisch ziekenhuis opgenomen patiënten. Er zijn 82 patiënten en 21 medewerkers geïnterviewd. De patiënten (die zichzelf vooral als `bewoners' zien) hechten het grootste belang aan onderwerpen die betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken. De medewerkers beschouwen hen echter evenzeer als `patiënten' en benadrukken daarmee eveneens het belang van voorlichting over de problematiek en haar behandeling. Goede patiëntenvoorlichting is onlosmakelijk verbonden met een planmatige aanpak. Dit betekent dat expliciet dient te worden stilgestaan bij de inhoud, de methode en de organisatie van de voorlichting.