Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 3, 199 - 203

Gevalsbeschrijving

Een cognitief aspect bij de afbouw van alprazolam

Y. Meesters, C.J.M. van Velzen, E.H. Horwitz

samenvatting Een 39-jarige vrouw ervoer onttrekkingsverschijnselen bij de afbouw van alprazolam. Cognitieve verschijnselen maakten zowel de afbouw van alprazolam als de door haar gevolgde therapie bijna onmogelijk. Door middel van een geblindeerd gedragsexperiment werd de medicatie afgebouwd en kon de therapie doorgang vinden.

trefwoorden alprazolam, cognities, onttrekkingsverschijnselen