Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 3, 183 - 192

Essay

Angst/agressiegeïnduceerde depressie

H.M. van Praag

samenvatting Er wordt een nieuw depressietype gepostuleerd, genaamd angst/agressiegeïnduceerde depressie. Deze wordt psychopathologisch gekenmerkt doordat angst en verhoogde agressiviteit zowel precursor-symptomen als gangmakersymptomen zijn; symptomen die, secundair, stoornissen in de stemmingsregulatie kunnen, maar niet behoeven uit te lokken. Als zij dit doen, ontstaat het beeld van een depressie. Biologisch is dit depressietype gekenmerkt door een gestoord functioneren van het 5HT-systeem, waarbij het 5HT1A-receptorsubsysteem betrokken lijkt te zijn. De 5HT-erge stoornissen worden verondersteld bepaald te zijn of versterkt te worden door hypercortisolemie. Als specifieke behandeling van dit depressietype wordt een volledig selectieve postsynaptische 5HT1A-agonist voorgesteld, in combinatie met een cortisolantagonist of CRH(corticotropin-releasing hormone)-antagonist, en psychologische interventies gericht op het vergroten van de mogelijkheden psychotraumata adequaat te verwerken. Ook profylaxe zou op dergelijke wijze moeten geschieden. De genoemde farmaca zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, zodat deze hypothesen binnen afzienbare tijd kunnen worden getoetst.

trefwoorden angst/agressiegeïnduceerde depressie, cortisolantagonist, corticotropin-releasing-hormone-antagonist, 5ht1A-receptoragonist, hypothalamus-hypofyse-bijnieras, erotonine