Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 3, 151 - 159

Oorspronkelijk artikel

Belasting van familieleden: een onderzoek bij 120 familieleden van schizofrene patiënten in België

B. Lowyck, M. De Hert, E. Peeters, M. Wampers, P. Gilis, J. Peuskens

achtergrond Het onderzoek naar de belasting van familieleden van schizofrene patiënten kent een sterke toename sinds het inzetten van de tendens tot de-institutionalisatie in de psychiatrie. Toch bestaat er tot op heden slechts weinig consensus over welke factoren de belasting van familieleden beïnvloeden; bovendien komen de meeste onderzoeken hiernaar uit de Angelsaksische gebieden. doel Dit onderzoek bij 120 familieleden van schizofrene patiënten heeft als doel het evalueren van de belasting van familieleden binnen de context van de Belgische hulpverlening en het verwerven van meer inzicht in de variabelen die de belasting van familieleden beïnvloeden.
methode De belasting van familieleden is gemeten met het Interview voor de Belasting van Familieleden, een gevalideerd semi-gestructureerd interview dat de verschillende aspecten van de belasting van familieleden nagaat.
resultaten Ons onderzoek toont aan dat familieleden zowel op praktisch, financieel als emotioneel gebied belasting ondervinden. Er bestaat een zeer significante correlatie tussen de hoeveelheid symptoomgedrag van de patiënt en de belasting van familieleden. Familieleden ondervinden meer overlast wanneer de patiënt in ambulante behandeling is, dan wanneer deze opgenomen is. De familieleden nemen meer taken van de patiënt over indien deze langer dan één jaar in behandeling is. Familieleden voelen zich emotioneel meer belast wanneer de patiënt korter dan één jaar in behandeling is, dan wanneer deze langer dan één jaar in behandeling is.
conclusie Familieleden van schizofrene patiënten ondervinden zowel op praktisch, financieel als emotioneel gebied belasting, en de mate van de belasting hangt sterk samen met de hoeveelheid symptoomgedrag van de patiënt.

trefwoorden belasting, familieleden, schizofrenie