Home

Tvp21 06 appomslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 5

Oorspronkelijk artikel

Dagbehandeling en 24-uursbehandeling vergeleken. Resultaten van het Utrechtse onderzoek

A.H. Schene, B. van Wijngaarden, N.W. Poelijoe, P.R. van Drunen, B.P.R. Gersons

Het Utrechtse vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van psychiatrische dagbehandeling en 24-uursbehandeling had als doelpopulatie patiënten die normaliter op een open 24-uursafdeling worden opgenomen. Voorafgaande aan het onderzoek werd het behandelaanbod op beide afdelingen geüniformeerd. Met metingen verricht bij opname, bij ontslag, en een half jaar na ontslag op het gebied van psychopathologie, sociaal functioneren, interpersoonlijk functioneren, sociaal netwerk en sociale steun, worden, met uitzondering van de laatste maat, voor beide vormen van behandeling significante behandelresultaten vastgesteld. Tussen de condities worden geen verschillen gevonden. Patiënten hebben een voorkeur voor dagbehandeling. Meer patiënten accepteren deze behandeling en maken deze ook af. De behandelduur voor de dagbehandeling is langer, terwijl de behandelintensiteit daar lager is. In de hoeveelheid voorgeschreven medicatie, het optreden van crisismomenten (o.a. suïcidepogingen) en de verdere zorg na het ontslag worden geen opmerkelijke verschillen gevonden.

Voor een derde van alle voor 24-uursbehandeling opgenomen patiënten is dagbehandeling een reëel alternatief. Het is niet mogelijk om op basis van kenmerken bij opname te voorspellen welk type patiënten in het bijzonder geschikt voor dagbehandeling zou zijn.