Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 2

Oorspronkelijk artikel

Forever young?

J.A.A.M. van de Sande

In dit artikel wordt de oorzaak van het ontstaan van gerontofobie bij psychotherapeuten toegelicht en argumenten aangedragen waarom psychoanalytische psychotherapie bij oudere mensen (boven 55 jaar) goed mogelijk en gerechtvaardigd is.

De argumenten worden ontleend aan de psychoanalytische theorie. Verder worden enkele specifieke kenmerken van psychoanalytische psychotherapie bij ouderen opgesomd. Ter illustratie een gevalsbeschrijving.

trefwoorden