Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 1

Oorspronkelijk artikel

Inbewaringstellingen: kort maar krachtig?

H.L.I. Nijman, J.M.L.G. á Campo, D.P. Ravelli

Doel van dit onderzoek was om, aan de hand van de geneeskundige verklaringen en patiëntendossiers, na te gaan welk percentage van de inbewaringstellingen (IBS) in Psychiatrisch Centrum Welterhof door de rechter werd voortgezet. Ook werd voor een aantal variabelen onderzocht of de patiënten bij wie de IBS werd voortgezet zich onderscheidden van de patiënten bij wie dit niet het geval was.

Meer dan de helft (58%) van de IBS'en werd niet voortgezet. Patiënten bij wie de IBS niet werd voorgezet bleken, vergeleken met de groep waarbij dit wel het geval was, te verschillen op de kenmerken psychotische stoornissen (minder) en persoonlijkheidsstoornissen (méér). Van de patiënten bij wie de IBS niet werd voortgezet gaf 60% er de voorkeur aan om binnen één week na het oordeel van de rechter met ontslag te gaan. Geconcludeerd wordt dat voor meer dan een derde deel van de patiënten een opname met IBS lijkt te fungeren als kortdurende crisisinterventie. Nader onderzoek naar de consequenties hiervan voor de desbetreffende patiënten en hun omgeving is gewenst.