Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 35 (1993) 1

Oorspronkelijk artikel

Deconcentratie: oplossing van het stigma?

L.H.W.M. Kaiser

Deconcentratie van de APZ'en zou stigmatisering van patiënten verminderen en hen beter maatschappelijk integreren. In dit artikel wordt een pilot-studie gedaan naar de verschillen in stigmatiseringsverwachting en sociale integratie tussen 24 patiënten die gedeconcentreerd verblijven en 184 patiënten die op de hoofdlocatie langdurig opgenomen zijn. Er was geen verschil tussen beide groepen in hun verwachting van afwijzing door de familie of anderen buiten het ziekenhuis. Ook is de sociale integratie in de omgeving niet groter bij de gedeconcentreerde vorm. De patiënten in de gedeconcentreerde verblijfsvorm lieten hetzelfde beeld zien als de patiënten op de hoofdlocatie van het APZ.