Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 10

Oorspronkelijk artikel

Herkennen van en omgang met lichamelijke klachten en ziekten bij ambulante chronisch psychiatrische patiënten

A. Honig, E. de Kemp, P. Pop, M.A.J. Romme, H. Philipsen

Dit artikel heeft als centraal thema de verbetering van de omgang met lichamelijke klachten en ziekten in de ambulante behandeling van chronische psychiatrische patiënten. Het eerste deel van het onderzoek beschrijft de inventarisatie van lichamelijke klachten en ziekten door middel van een uitgebreide keuring bij 156 chronische patiënten die in de periode 1986/'87 één jaar of langer in zorg waren bij de Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) van de RIAGG Maastricht.

Het tweede deel, ruim drie jaar later uitgevoerd, beschrijft een follow-up-studie bij de op dat moment nog in behandeling zijnde patiënten. Dit om te beoordelen of achteraf een juiste inschatting was gemaakt van de lichamelijke ziekten alsook om inzicht te krijgen in het verloop van de lichamelijke klachten. Voorts werd nagegaan in hoeverre adviezen voortvloeiend uit de keuring door de hulpverlening zijn opgevolgd.

Lichamelijke klachten en ziekten bleken bij 36% van de onderzochte populatie aanwezig te zijn en een chronisch karakter te hebben. De onderzochte populatie maakte adequaat gebruik van de diensten van de huisarts. De toegevoegde waarde van een zorgvuldig uitgevoerde screening was gering. Een anamnese en een goede samenwerking tussen huisarts en SPD-hulpverlener lijkt een goed alternatief te zijn voor een routine-somatische keuring. De taak van de SPD-hulpverlener is het signaleren van veranderingen in lichamelijk welbevinden alsook het onderhouden en verbeteren van de contacten tussen de patiënt en zijn huisarts.