Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 10

Oorspronkelijk artikel

Cannabis en schizofrenie

H. Heller, P. Dingemans, D. Linszen

In onderzoeksliteratuur van de laatste twintig jaar wordt aangenomen dat de psychotische symptomen naar aanleiding van cannabisgebruik en van schizofrenie op elkaar lijken. Meningen zijn verdeeld over hoe het gebruik van cannabis en schizofrenie samenhangen. Een viertal gezichtspunten zijn te onderscheiden. Een groep van onderzoekers gaat ervan uit dat cannabisgebruik tot schizofrene psychosen leidt. De tweede draait het standpunt van de eerste groep om: met name negatieve symptomen van schizofrenie leiden tot cannabisgebruik. De derde stelt dat het beloop van schizofrenie negatief beïnvloed wordt door cannabisgebruik. Een vierde opvatting stelt dat cannabisgebruik een probleem is dat voorkomt bij jongeren met problemen in het primaire en secundaire milieu: stressvolle omstandigheden zouden leiden tot inadequate copingstrategieën die uiteindelijk uitmonden in een vorm van psychopathologie. Op deze vier standpunten wordt in dit literatuuronderzoek nader ingegaan.