Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 10

Oorspronkelijk artikel

T.F. van Wel

Wensen over kleinschalig wonen

Oorspronkelijk artikel

J.T.V.M. de Jong

Het universalismedebat aan de hand van twee cultuurgebonden syndromen. Naar een nieuw paradigma in de vergelijkende psychiatrie

Oorspronkelijk artikel

A. Honig, E. de Kemp, P. Pop, M.A.J. Romme, H. Philipsen

Herkennen van en omgang met lichamelijke klachten en ziekten bij ambulante chronisch psychiatrische patiënten

Oorspronkelijk artikel

H. Heller, P. Dingemans, D. Linszen

Cannabis en schizofrenie

Oorspronkelijk artikel

J.W. Veerman

De verdere ontwikkeling van klinisch behandelde kinderen

Oorspronkelijk artikel

L.A.E. de Vooght

De betekenis van opname in de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen uit het borderline-spectrum