Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 9

Oorspronkelijk artikel

Belastende factoren in de zorg voor een dement familielid: een literatuuroverzicht

A.M. Pot, R. van Dyck

In het afgelopen decennium zijn verschillende studies verricht naar het ontstaan van psychische klachten van degenen die een dement familielid thuis verzorgen. De resultaten van deze studies wekken de indruk dat de betekenis die de verzorger aan de symptomen van dementie verleent, en niet de objectieve ernst van deze symptomen, samenhangt met psychische klachten van verzorgers. Ook de wijze waarop verzorgers problemen hanteren is gerelateerd aan hun psychische klachten. Het interpreteren van de resultaten wordt bemoeilijkt door een aantal methodologische problemen die in de toekomst vermeden moeten worden. Deze betreffen: 1) de selectieve werving en geringe vergelijkbaarheid van verzorgers; en 2) de onbetrouwbare of invalide meetinstrumenten en statistische analyses bij een gering aantal proefpersonen. Daarnaast moet meer nadruk komen te liggen op de betekenis die verzorgers verlenen aan aspecten van de dementie en de verzorgingssituatie, en op kenmerken van verzorgers zelf.