Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 8

Oorspronkelijk artikel

Opnamevervangende dagbehandeling bij psychiatrische patiënten: effecten op het sociale functioneren, twee jaar na de start van een gecontroleerd experiment

M. Rüphan, H. Kluiter, F.J. Nienhuis, D. Wiersma, R. Giel

In het kader van een gerandomiseerd experiment werd onderzocht wat de differentiële effecten zijn van opnamevervangende dagbehandeling met bijpassende ambulante zorg op het sociale functioneren van een APZ-opnamepopulatie. Daartoe werd over een periode van twee jaar de ontwikkeling van het functioneren in acht sociale rollen van de experimentele patiënten (n = 64) vergeleken met die van de controlepatiënten (n = 27). Op alle rollen werd, ongeacht het type behandeling, significante vooruitgang geboekt met uitzondering van de ouderrol. Op variabelen betreffende de redzaamheid in de eigen verzorging en het huiselijk leven verbeterden de experimentele patiënten méér dan de controlepatiënten. Het lijkt erop dat hier sprake is van een gecombineerd effect van intensievere begeleiding van deze aspecten van het sociale functioneren met een gunstiger begeleidingssituatie in de vorm van een dagbehandelingsprogramma. Het belang wordt benadrukt van het gedifferentieerd meten van het beloop van het sociale functioneren, onafhankelijk van symptomatologie.