Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 7

Oorspronkelijk artikel

De classificatie van persoonlijkheidsstoornissen: een meerdimensionele benadering

G. Hellinga

In een vorig artikel werden de nadelen van het huidige categoriale systeem voor de indeling van persoonlijkheidsstoornissen en de nadelen van twee- of driedimensionele benaderingen besproken. De nadelen van een meerdimensionele aanpak worden in dit artikel besproken. Tevens wordt een voorstel gedaan voor een meerdimensionele aanpak die een aantal van deze nadelen niet zou hebben.