Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 7

Oorspronkelijk artikel

Het borderline-syndroom: subaffectieve stoornis of eigen entiteit?

T.J.M. Ingenhoven, W.A. Nolen, W. van den Brink

De belangstelling voor de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) vindt zijn weerslag in een aanhoudende stroom resultaten van empirisch onderzoek. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre deze onderzoeksresultaten bijdragen tot de validering van BPS. Door het grensvlak van de BPS met de affectieve stoornissen middels een literatuurstudie te onderzoeken, wordt aangegeven hoe een dergelijke validering tot stand komt.

Tegen de verwachting van verschillende onderzoeken in blijkt BPS zich ten opzichte van de stemmingsstoornissen op As I van de DSM-III(-R) steeds duidelijker als een eigen entiteit te ontpoppen.