Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 7

Oorspronkelijk artikel

Is er een plaats voor benzodiazepinen bij de farmacotherapie van depressie?

T.K. Birkenhäger, W.A. Nolen, P. Moleman

Hoewel tricyclische antidepressiva worden beschouwd als de behandeling van eerste keus bij patiënten met depressie, blijkt dat deze patiënten vaak met benzodiazepinen worden behandeld. In dit literatuuroverzicht naar de effectiviteit van benzodiazepinen bij de behandeling van depressie worden de studies besproken waarin benzodiazepinen zijn vergeleken met placebo, een tricyclisch antidepressivum of beide. Het gebruik van benzodiazepinen als primaire en enige behandeling van de depressie in engere zin wordt door de resultaten van de verschillende studies niet onderbouwd.

Vooralsnog is niet aangetoond dat alprazolam een andere plaats heeft in de behandeling van depressie dan de klassieke benzodiazepinen. Wel kunnen benzodiazepinen van nut zijn als co-medicatie naast antidepressiva tijdens de eerste weken van de behandeling van depressie.