Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 6

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische problematiek en urbanisatiegraad

P.P.G. Hodiamont, A.E.S. Sijben, M.W.J. Koeter, A.J. Oldehinkel

Met behulp van gegevens uit het Nijmeegs Regioproject is getracht een antwoord te vinden op de vraag of stad en platteland verschillen in psychiatrische prevalentie en zo ja, waarom. Dit onderzoek onderscheidde zich van andere door de toepassing van een specifiek en betrouwbaar meetinstrumentarium (GHQ en PSE) op een geografisch samenhangende populatie.

 

Het via een logistisch model geschatte percentage mensen met psychiatrische problematiek bleek in de stad Nijmegen 13, terwijl het bij de overige gemeenten van de regio varieerde van 2.9 tot 4.7. Gemiddeld verhield de prevalentie van Nijmegen zich tot de plattelandsgemeenten als 3:1.

 

Dit verschil viel niet te verklaren in termen van selectieve non-respons, verstorende variabelen en antwoordtendenties ten aanzien van de meetinstrumenten.

 

Longitudinaal onderzoek zal nodig zijn om de relatie urbanisatiegraad - psychiatrische problematiek te verklaren.