Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 6

Oorspronkelijk artikel

De classificatie van persoonlijkheidsstoornissen: problemen in de praktijk

G. Hellinga

Hoewel met de invoering van het vijf-assige stelsel van DSM-III een stap voorwaarts is gezet in de richting van goede, volledige diagnostiek, kleven er aan de huidige opzet van As II vele nadelen, met name voor hen die er in de praktijk mee moeten werken. In dit artikel worden deze nadelen besproken, evenals de nadelen die verbonden zijn aan de twee- of driedimensionele indeling, die als alternatief voor de huidige opzet wordt overwogen.