Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5

Oorspronkelijk artikel

De waarde van casemanagement voor de Nederlandse psychiatrie

H. van de Beek, P. van Lieshout

In dit artikel staat de vraag centraal wat de waarde kan zijn van casemanagement voor de Nederlandse psychiatrie. Hiertoe worden eerst verschillende modellen van casemanagement beschreven. Dan wordt ingegaan op ontwikkelingen die zich met name in de VS hebben voorgedaan en die terug te vinden zijn in onderzoeksbevindingen. Casemanagement blijkt geen panacee te kunnen zijn voor de problemen van een slecht georganiseerde GGZ, maar toch een toegevoegde waarde te kunnen hebben. Deze waarde ligt vooral op het terrein van methodiekontwikkeling en professionalisering van de hulpverlening aan chronisch psychiatrische patiënten.