Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5

Oorspronkelijk artikel

Anorexia nervosa en erfelijkheid

A.C. van Reekum, J. Dirkx, G. Nabarro

In dit artikel wordt een literatuuroverzicht gegeven van erfelijke factoren met betrekking tot anorexia nervosa. Tweelingonderzoek, waarbij monozygote en dizygote tweelingen worden vergeleken met betrekking tot de concordantie van anorexia nervosa, vertoont echter methodologische onvolkomenheden. Toch bestaan er aanwijzingen voor een frequenter voorkomen van anorexia nervosa bij monozygote tweelingen ten opzichte van dizygote tweelingen. Dit verschil kan echter grotendeels met behulp van niet-genetische argumenten worden verklaard. Hoewel een genetische predispositie voor anorexia nervosa en aanverwante eetstoornissen aannemelijk lijkt, blijkt de relatieve betekenis hiervan op grond van onderzoeksresultaten beperkt.