Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5

Oorspronkelijk artikel

Psychologie en psychopathologie tijdens het aanstaande en jonge vaderschap

E.S.H.M. de Boer, W.K. van Dijk

In een literatuurstudie worden de verschijningsvormen van de antenatale en/of peripartale psychologie en psychopathologie van het vaderschap onderzocht. Deze psychopathologie wordt in de moderne literatuur beschreven als het couvadesyndroom.

Uit eigen patiëntenmateriaal wordt, voor het eerst in de Nederlandse medische literatuur, melding gemaakt van drie mannelijke patiënten met een scala van psychopathologische verschijnselen tijdens hun aanstaande of jonge vaderschap. Kennis van deze problematiek is nuttig voor het onderkennen en de behandeling van psychiatrische stoornissen bij de man tijdens deze `life-events'.