Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5

Oorspronkelijk artikel

Opsporing van psychopathologie bij jongvolwassenen

M. Wiznitzer, M. Koeter, W. van den Brink, R. Giel, F.C. Verhulst, H.M. Koot, J. van der Ende

In het kader van psychiatrisch follow-up-onderzoek met het startpunt in de kinderleeftijd zijn bij een groep jongvolwassenen de resultaten vergeleken van een voor de leeftijd `gecorrigeerd' kinderinstrument (Young Adult Self Report) met die van twee `volwassen' instrumenten (General Health Questionnaire, Symptom Checklist). De kwaliteit van de van oorsprong kinderpsychiatrische vragenlijst als screeningsinstrument blijkt minstens even goed als die van één van beide `volwassen' instrumenten. Het verschil tussen de General Health Questionnaire met de overige vragenlijsten wordt vooral veroorzaakt door het verschil in de detectie van psychopathologie (de sensitiviteit). Een `gecorrigeerd' kinderinstrument lijkt een goed alternatief voor een bestaand `volwassen' instrument voor de meting van psychopathologie bij een groep jongvolwassenen in psychiatrisch follow-up-onderzoek.