Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 5

Oorspronkelijk artikel

Depressie bij de Ziekte van Parkinson

C.J.M. Frijns, G.F. Koerselman

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar het voorkomen van depressies bij patiënten met de Ziekte van Parkinson, naar samenhangen tussen beide ziektebeelden en naar de mogelijke oorzaak van deze depressies. In dit artikel presenteren wij een overzicht van de literatuur met betrekking tot epidemiologie, symptomatologie, en pathogenese van depressies bij de Ziekte van Parkinson. Behandeling met antidepressiva _ naast ondersteunende psychotherapie _ is zinvol. Van tricyclische antidepressiva is in het verleden al een gunstig effect op zowel depressieve als motorische symptomen beschreven. Op grond van recente bevindingen hebben serotonine-agonisten en ECT wellicht de voorkeur.