Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 4

Oorspronkelijk artikel

Vrouwenhulpverlening in het algemene psychiatrische ziekenhuis

J. Egtberts, K. van der Marel, R. Rijkschroeff, J. Soetenhorst de Savornin Lohman

Uit het onderzoek blijkt dat in 34 van de 43 algemene psychiatrische ziekenhuizen activiteiten op het gebied van vrouwenhulpverlening bestaan. De integratie van deze activiteiten is in de meeste instellingen nog niet vergevorderd. In 7 psychiatrische ziekenhuizen bevindt de vrouwenhulpverlening zich in de experimenteer- of implementatiefase, in geen van de psychiatrische ziekenhuizen is er sprake van volledige integratie.