Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 4

Oorspronkelijk artikel

Chronische psychiatrische patiënten in Midden-Twente: een epidemiologisch onderzoek naar hun functioneren en hun zorgbehoefte

M. Schreurs, D. Wiersma

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek onder chronische psychiatrische patiënten. Dit onderzoek vond plaats in de gezondheidsregio Midden-Twente. Naast het bepalen van de omvang en de aard van deze patiëntengroep, is haar functioneren en zorgbehoefte in kaart gebracht. De onderzochte groep chronische patiënten blijkt sterk beperkt te zijn in haar psychologische en sociale functioneren. Evenals in andere onderzoeken komt naar voren dat deze patiëntengroep eerder méér dan minder zorg behoeft. Naast handhaving en uitbreiding van het huidige zorgaanbod wordt behoefte aan andersoortige zorg gesignaleerd. Op grond van deze bevindingen zijn beleidsaanbevelingen aangaande de planning van zorg voor chronische patiënten geformuleerd.