Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 3

Oorspronkelijk artikel

Verslag van het Nederlands-Tsjechoslowaaks Psychiatrisch Symposium in Haarlem

M. Kabela

De auteur doet verslag van een symposium over de psychiatrie in Tsjechoslowakije. Hij houdt een pleidooi voor intensievere communicatie tussen Nederlandse psychiaters en hun collega's in Oost-Europa.