Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 3

Oorspronkelijk artikel

Recente ontwikkelingen in het onderzoek van autisme I: Classificatie, epidemiologie, genetica, sociaal gedrag en cognitie

J.K. Buitelaar

Systematisch onderzoek naar de aard en achtergronden van de sociale tekorten van autisme is van recente datum. Na een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en epidemiologie van autisme wordt ingegaan op bevindingen vanuit de genetica en het onderzoek van sociaal gedrag en sociale cognities. Onderzoek bij siblings van autistische kinderen en tweelingonderzoek wijzen sterk in de richting van hereditaire componenten van autisme die mogelijk verband houden met subtielere cognitieve en sociale tekorten. Observatiestudies van sociaal gedrag geven aan dat autisten tekorten tonen in `joint-attention' gebaren. Op het terrein van de sociale cognities is enige empirische onderbouwing gevonden voor een tweetal hypothesen, namelijk de `theory of mind' hypothese en de emotie recognitie hypothese.