Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 2

Oorspronkelijk artikel

De effectiviteit van ECT bij patiënten met een schizofrenie: een overzicht van de literatuur

F.P.J. Derks, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

Elektroshock (ECT) is in Nederland geen geaccepteerde behandelvorm voor patiënten met een therapieresistente schizofrenie en de auteurs beogen geen uitbreiding van het indicatiegebied voor deze behandeling. Tegen de achtergrond van de discussie over de toepasbaarheid van ECT en het ernstige lijden van deze groep patiënten werd de literatuur over de indicatie van ECT bij therapieresistente schizofrenie verzameld en onderzocht. De bestudering van 35 uiteenlopende publicaties leidt tot de conclusie dat ECT globaal even effectief is als neuroleptica en dat de combinatie van deze behandelvormen waarschijnlijk sneller en mogelijk tot een beter effect leidt dan beide behandelvormen als monotherapie. Alleen voor het effect van deze combinatie lijkt het erop dat het insult een noodzakelijke voorwaarde is. Diagnostische subklassen van de schizofrenie kunnen een goede reactie op ECT niet voorspellen.