Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 2

Oorspronkelijk artikel

W.H.L. Schornagel, V.C.C.A. Assmann

Pleidooi voor een ruimer indicatiegebied van elektroconvulsietherapie

Oorspronkelijk artikel

A.M. Koster

`Informed consent' bij elektroconvulsietherapie

Oorspronkelijk artikel

F.P.J. Derks, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

De effectiviteit van ECT bij patiënten met een schizofrenie: een overzicht van de literatuur

Oorspronkelijk artikel

H.D.B. Vermeulen, J.P.C.J. Selten

De recidieffrequentie na elektroconvulsietherapie voor unipolaire depressies

Oorspronkelijk artikel

J.J.M. van Hoof, B.C.M. Raes

Praktische aspecten van elektroconvulsietherapie

Oorspronkelijk artikel

R.W. Kupka, R.M.W Smeets

De rol van elektroconvulsietherapie bij de behandeling van het neuroleptisch maligne syndroom

Oorspronkelijk artikel

J. Stor-Reurling, W.A. Nolen

Is de indicatiestelling voor elektroconvulsietherapie in Nederland te beperkt?