Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 1

Oorspronkelijk artikel

Het non-suïcide-contract: een vormkeus

J.A. Jenner

De auteur bespreekt de indicatie voor het niet-suïcide-contract. Het belang van deze interventie wordt beargumenteerd, evenzo de vormkeuze van een `non-contract'. De bezwaren van de Geneeskundige Hoofdinspectie Geestelijke Volksgezondheid tegen deze interventie worden weerlegd.