Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 34 (1992) 1

Oorspronkelijk artikel

Onderzoek naar de bruikbaarheid van de Repertory Grid van Kelly voor therapie-evaluatie bij patiënten met een eetstoornis

K. Dillen, W. Vandereycken

Gebaseerd op Kelly's persoonlijke constructenpsychologie is de Repertory Grid een bruikbaar instrument voor therapie-evaluatie. In een exploratief onderzoek werden de formele kenmerken van het persoonlijk constructensysteem bij patiënten met een eetstoornis ontleed, en de conceptuele veranderingen predictief voor een gunstig behandelingsverloop beschreven. Na vergelijking tussen de patiënten die de behandeling geheel beëindigden en de drop-outs, en tussen patiënten met een positief en die met een negatief therapieresultaat, zagen we de algemene bevindingen uit vroegere studies gedeeltelijk bevestigd. De cognitieve complexiteit en consistentie, de betekenisvolheid van de elementen en de relatie tussen de elementen kwamen naar voor als de meest bruikbare maten, vooral als gelet wordt op hun veranderingen tijdens de behandeling.