Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 10

Oorspronkelijk artikel

De toepassing van carbamazepine bij patiënten lijdend aan schizofrenie: een overzicht

J.A. Buddingh, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

In dit artikel wordt een aantal studies geëvalueerd die het effect van carbamazepine bij patiënten met een schizofrenie beschrijven. Het toepassingsgebied voor carbamazepine bij deze patiëntengroep lijkt klein. Een antipsychotische werking kan niet aangetoond worden. Wel wordt een positief klinisch effect gezien bij (auto)agressief gedrag en opwinding. De plasmaspiegels van de neuroleptica dalen gemiddeld 40-60% als carbamazepine als co-medicatie wordt gegeven. Dit kan gepaard gaan met een opleving van het ziektebeeld indien de plasmaspiegels van de neuroleptica beneden de therapeutisch geachte grenzen dalen. In de literatuur wordt geen steun voor het voorschrijven van carbamazepine als monotherapie gevonden. Als adjuvanstherapie bij neuroleptica kan het worden voorgeschreven bij patiënten met kenmerken van agressief of gewelddadig gedrag. Bij een exacerbatie van de psychose dienen de spiegels van de neuroleptica gemeten te worden.

trefwoorden carbamazepine, schizofrenie