Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 8

Oorspronkelijk artikel

De psychosociale gevolgen van een faillissement

M. Ausems, C. v.d. Burgt, F. Gerards

Naar de psychosociale gevolgen van een faillissement is geen onderzoek gedaan. Om ernst en omvang van de psychosociale gevolgen van een faillissement enigszins in kaart te kunnen brengen, is een beperkt onderzoek gedaan bij acht gefailleerden. Van de acht respondenten blijken er zeven te voldoen aan de DSM-III-R-criteria van de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Veel voorkomende klachten zijn onder andere vitale uitputting, depressie en angst.