Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 7

Oorspronkelijk artikel

T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn, W.A. Nolen, M. Vegt

MAO-remmers als antidepressiva

Oorspronkelijk artikel

F.J. Nienhuis, R. Giel, H. Kluiter, M. Rüphan, D. Wiersma

Haalbaarheid van Opnamevervangende Dagbehandeling in relatie tot de psychopathologie bij opname

Oorspronkelijk artikel

M. Rüphan, R. Giel, H. Kluiter, F.J. Nienhuis, D. Wiersma

Haalbaarheid van Opnamevervangende Dagbehandeling in relatie tot sociale beperkingen bij opname

Oorspronkelijk artikel

J.A. Jenner

Een Nederlandse patiënte met Latah