Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 2

Oorspronkelijk artikel

Effecten van substitutie op het regionale opname- en verwijspatroon in de geestelijke gezondheidszorg

D. Wiersma, F.G. Brook, R. Giel, H. Kluiter, F.J. Nienhuis, M. Rüphan, S. Sytema

Mogelijke effecten van de introductie van opnamevervangende dagbehandeling met bijpassende ambulante zorg in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis zijn met behulp van het register geestelijke volksgezondheid onderzocht. De vraagstelling is gericht op eventuele veranderingen in het patroon van opnemingen en verwijzingen, en op de behandelduur bij ontslag, waarbij de substitutieregio is vergeleken met de rest van de provincie Drenthe. Er werden geen aanwijzingen gevonden dat de nieuwe aanpak tot duidelijke verschuivingen had geleid. Het is wel mogelijk dat de substitutiebehandeling een voortgezette stijging van het jaarlijkse aantal opnemingen zoals elders in Drenthe en ook landelijk wordt geconstateerd, heeft voorkomen.