Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 33 (1991) 1

Oorspronkelijk artikel

J.P.C.J. Selten

Neurolepsie en akinesie

Oorspronkelijk artikel

B.M. de Vries, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff

De indicatie voor tricyclische antidepressiva bij patienten met een schizofrenie

Oorspronkelijk artikel

R.F. Riemersma

Hoe praat je het best met geesten?

Oorspronkelijk artikel

M. Probst, H. Vancoppenolle, W. Vandereycken, M. Goris

Meting van het lichaamsbeeld bij anorexia nervosa-patienten door middel van de videovervormingsmethode: een betrouwbaarheidsstudie