Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 10, 703 - 707

Gevalsbeschrijving

Klinische consequenties van interactie tussen olanzapine en fluvoxamine

J.P. de Jong, B. Hoogenboom, L. Doude van Troostwijk, L. de Haan

samenvatting Beschrijving van een patiënt met symptomen die waarschijnlijk samenhangen met een hoge olanzapinebloedspiegel. De afbraak van olanzapine bleek vertraagd door remming van cytochroom-p450-1a2-activiteit als gevolg van gebruik van fluvoxamine. Bepaling van de cytochroom-p450-1a2-enzymactiviteit bij verschillende doseringen olanzapine en fluvoxamine bevestigde de opgetreden remming.

trefwoorden cytochroom-p450, fluvoxamine, interactie, olanzapine