Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 10, 655 - 663

Oorspronkelijk artikel

Psychische stoornissen bij vrouwen in detentie

I. Matthaei, E. Stam, B.C.M. Raes

achtergrond Gedetineerde vrouwen vormen slechts een klein deel van de totale populatie gedetineerden (in Nederland 5%). Onderzoek naar de psychische conditie van vrouwelijke gedetineerden is nauwelijks verricht.
doel Onderzoek naar de psychische conditie van gedetineerde vrouwen, die in de periode van 1994 tot 2001 op een Individuele Begeleidingsafdeling (iba) van het gevangeniswezen hebben verbleven. methode Van deze subgroep gedetineerde vrouwen zijn justitiële en demografische gegevens verzameld, evenals gegevens over de hulpverleningsvoorgeschiedenis. Eveneens zijn deze vrouwen door een psycholoog en/of een psychiater onderzocht.
resultaten De prevalentie van psychische stoornissen bij de onderzochte groep is hoog. Bij 65% van de onderzoekspopulatie werd ten minste 1 as-i-stoornis gediagnosticeerd, bij ruim 80%was sprake van 1 of meer persoonlijkheidsstoornissen, terwijl 60% zowel op as i als as ii een of meerdere stoornissen had. Vooral de cluster-b-persoonlijkheidsstoornis kwam opvallend vaak voor.
conclusie Bij dit geselecteerde deel van de gedetineerde vrouwen in Nederland komen psychische stoornissen en comorbiditeit zeer frequent voor. Verder onderzoek naar de psychische conditie van gedetineerde vrouwen is noodzakelijk.

trefwoorden forensische psychiatrie, gedetineerde vrouwen