Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 3, 179 - 183

Gevalsbeschrijving

Methylfenidaat bij volwassenen met ADHD en een cocaïneverslaving

T. Malesevic, W. van den Brink, H.L. Van

samenvatting Methylfenidaat voorschrijven aan cocaïneverslaafden met aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis op volwassen leeftijd is een omstreden onderwerp. De terughoudendheid in de richtlijnen wordt onderbouwd door experimenteel onderzoek naar de verslavende eigenschappen van methylfenidaat. Klinisch onderzoek is nauwelijks beschikbaar, maar de risico's van verslaving lijken in de praktijk beperkt. Tegelijkertijd zijn er ook aanwijzingen dat methylfenidaat een gunstig effect kan hebben bij deze groep. Geadviseerd wordt daarom bij individuele patiënten met deze comorbiditeit, dubbelblind placebogecontroleerd methylfenidaat voor te schrijven, om het effect op beide stoornissen goed te kunnen beoordelen.

trefwoorden aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, cocaïne, methylfenidaat, volwassen