Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 3, 167 - 177

State-of-the-art-artikel

Angststoornissen bij kinderen: welke psychosociale behandeling is bewezen effectief?

S.L.M. van der Toorn, R.F. Ferdinand

achtergrond Cognitief-gedragstherapeutische behandelmethoden zijn effectief gebleken bij de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jeugdigen.
doel Antwoord geven op de vraag: welke psychosociale behandeling moet worden toegepast bij kinderen en jeugdigen met een angststoornis? Dit om evidence based behandelen te bevorderen. methode Een literatuuronderzoek is verricht naar publicaties waarin het effect van een cognitief-gedragstherapeutisch behandelprotocol wordt onderzocht bij kinderen met een separatieangststoornis, sociale fobie, specifieke fobie en gegeneraliseerde angststoornis. Het artikel beperkt zich tot randomised controlled trials.
resultaten Er zijn achtien gecontroleerde effectonderzoeken uitgevoerd, waarin de effectiviteit van dergelijke programma's ruimschoots is aangetoond. Verschillende manieren van uitvoering van dergelijke programma's (groepsgewijs versus individueel, wel of geen oudertraining) zijn niet van invloed op het behandelresultaat.
conclusie Op basis van de onderzoeksgegevens ligt het voor de hand om bij kinderen en jeugdigen met bovengenoemde angstklachten de behandeling te starten met een cognitief-gedragstherapeutisch programma.

 

trefwoorden angststoornissen, kinderen, behandeling