Home

Tvp19 012omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 7

Oorspronkelijk artikel

Van klacht naar diagnose

J. Pols

Diagnostiek is een centrale kenmerkende en plaatsbepalende activiteit voor de meeste psychiaters. De uitgangspunten van het psychiatrisch opleidingscurriculum hebben als consequentie dat het belang van een systematische training in en bestudering van het diagnostisch proces ondergewaardeerd wordt. Een diagnostiekcursus wordt beschreven waarin psychiatrische diagnostiek wordt gezien als een proces van toenemende reductie en abstractie en als een vertaling van de belevingen en het gedrag van de patiënt in de taal van de psychiatrie, en waarin gedeeltelijk van de praktijk en gedeeltelijk van de theorie wordt uitgegaan. Op die wijze worden praktische, theoretische en metatheoretische gezichtspunten tot een samenhangend en consistent geheel gebundeld.