Home

Tvp20 01omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 7

Oorspronkelijk artikel

Hoe aspecifiek is de psychopathologie van primaire hersentumoren?

M. Vegt, T.K. Birkenhäger, A.M. van Hulst

Naar aanleiding van recente casuïstiek bestudeerden de schrijvers de literatuur met betrekking tot de tumor cerebri als oorzaak van psychiatrische symptomen. Zij vroegen zich af of de psychopathologie, die zich bij primaire hersentumoren voordoet, specifieker zou kunnen zijn dan in het algemeen gesuggereerd wordt. Het neurastheen syndroom, het organisch psychosyndroom, depressieve klachten en persoonlijkheidsveranderingen worden in de literatuur frequent vermeld. Schrijvers adviseren bij bovenstaande beelden in een aantal gevallen uitgebreid neurologisch onderzoek, EEG (Elektro-Encefalografie) en CT-scan van de hersenen te laten verrichten. Daar met name bij de langzaam groeiende tumoren psychopathologie op de voorgrond staat en een deel van deze tumoren (meningeoom) niet invasief groeit, is curatie bij tijdige ontdekking soms mogelijk. Vroegdiagnostiek is dus van groot belang.