Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 7

Oorspronkelijk artikel

J. Pols

Van klacht naar diagnose

Oorspronkelijk artikel

C.A.L. Hoogduin, R. van Dyck, E. de Haan

Behandeling van conversies met hypnose

Oorspronkelijk artikel

M. Vegt, T.K. Birkenhäger, A.M. van Hulst

Hoe aspecifiek is de psychopathologie van primaire hersentumoren?

Oorspronkelijk artikel

W.B. Gunning, R.F. Ferdinand, J.C. de Vrijer, R.B. Minderaa

De toepassing van clonidine in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Oorspronkelijk artikel

R.J. Teunisse

Het verloop op lange termijn van de borderline-persoonlijkheidsstoornis