Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 32 (1990) 5

Oorspronkelijk artikel

M.D. Waldinger

Dysphrenische migraine en migrainepsychose

Oorspronkelijk artikel

B. van der Zee

De verschijningsvorm van psychosociale problemen in de derde levensfase gerelateerd aan controleverlies

Oorspronkelijk artikel

F.P.E. van Hest, R.J. Wolters

Deeltijdbehandeling in Engeland en Wales

Oorspronkelijk artikel

P.M. Dingemans

Anatomisch correcte poppen bij onderzoek van seksueel misbruik verdachte kinderen